מילון חדש למקרא. ביקורת על ספר: Koehler, L. & Baumgartner, W.: Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Leiden 1953