ביקורת: ספר מונומנטאלי על דברי־ימי ארץ־ישראל בראשית האיסלאם – המשך