הצעה להצבת מסגרת היסטורית לתצורת השמות המסתיימים בה' המגמה