משפטים בלתי־מקושרים, הפותחים בשם עצם ומוצרכים על ידי מלת־יחס במקרא