א׳ האקוסטיבוס לציון הנושא והנשוא בטכסטים ערביים-יהודיים